It works dây dù dep bản 5cm - cuộn 55 mét - dây dù đan ghế

Mô tả ngắn

Loại Dây Dù Nhiều Lõi Rất Bền Chắc Khó Bị TưaRất Hữu Dụng Cho Đi Rừng Trekking Leo NúiDùng Để Cột Đồ Mắc Tăng-Võng Làm Bẫy may dây túi sách ba lô làm ...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
486.897 ₫ 1.043.723 ₫
Khuyến mãi -53% Tiết kiệm ngay 556.826 ₫

Giới thiệu It works dây dù dep bản 5cm - cuộn 55 mét - dây dù đan ghế

Loại Dây Dù Nhiều Lõi Rất Bền Chắc Khó Bị TưaRất Hữu Dụng Cho Đi Rừng Trekking Leo NúiDùng Để Cột Đồ Mắc Tăng-Võng Làm Bẫy may dây túi sách ba lô làm những vật phẩm thủ công may ghế bố cẩu vật nặng